Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Austatud lugeja!
Eerik Kergandberg
2012 8, Lk 577 - 577
See Juridica number oli algselt kavas kokku panna kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) kommentaaride kirjutajate tekstidest põhimõttel, et mis kommentaaridesse ei mahtunud, kuid millest siiski võiks ja ...
Austatud lugeja!
Heiki Pisuke
2012 7, Lk 477 - 477
Intellektuaalse omandi maailm tormitseb. Intellektuaalse omandi tarbijad ei taha enam endist viisi elada ja loometööstuse suurettevõtjad ei saa enam endist viisi tegutseda. Autorid, tänu kellele ja kelle ...
Juura uued väljaanded

2012 6, Lk 477 - 477
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis Artikkel saadaval ainult pdf formaadis ...
Austatud lugeja!
Raul Narits
2012 6, Lk 405 - 405
Kirjutasin paar aastat tagasi Juridica veergudel akadeemilisest õigusharidusest. Leidsin, et ühiskonna õiguselu kvaliteet ei sõltu ainuüksi tema institutsioonidest, vaid ennekõike nende spetsialistide ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2012 5, Lk 317 - 317
Käesolev Juridica number ei ole tavapärane. Ehkki tegu pole erinumbriga, toome siinkohal lugejani neli artiklit Euroopa stabiilsusmehhanismi aluslepingu teemal. Kõrgetasemelisele riigiõigusliku analüüsi ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2012 4, Lk 245 - 245
Aastaid tagasi kutsus üks sõber mind üles mängima üht mängu. See seisnes selles, et ta jutustas mulle ühe loo ja mina pidin järjestama loo tegelased vastavalt nende sümpaatsusele. Kui olin seda teinud ...
Austatud lugeja!
Toomas Anepaio, Marju Luts-Sootak
2012 3, Lk 149 - 149
„Viimne mohikaanlane“, „austatud, armastatud ja lugupeetud õpetaja“, „kallis ja hea kolleeg“, „meie Jüri“ ning paljud teised austust ja armastust väljendavad sõnad on aastakümnete vältel lehekuul jõudnud ...
Jüri Jegorov 90: kolleegidelt
Heino Siigur, Advig Kiris
2012 3, Lk 221 - 223
Juubilari kunagine üliõpilane ja kolleeg Heino Siigur : Sõjajärgseil aastail ei olnud õigusteaduskonnas kombeks korraldada õppeaasta avaüritusi, kus oleks tutvustatud eeloleva õppeaasta ülesandeid ...
Jüri Jegorovi personaalbibliograafia

2012 3, Lk 224 - 230
Jüri Jegorovi personaalbibliograafia 1949 1.    «Нейтралитет» скандинавских и прибалтийских стран – как одно из средств развязывания Второй мировой войны и содействия германской агрессии : (по материалам ...
Austatud lugeja!
Janno Lahe
2012 2, Lk 81 - 81
Käesolevat Juridicat võib mõnes mõttes pidada hiljuti doktoritöö kaitsnute erinumbriks. Nimelt publitseerivad selles numbris oma teadustöö tulemusi neli viimastel aastatel doktorikraadi omandanud kolleegi ...
«eelmine lehekülg  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  järgmine lehekülg»