Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Juura uued väljaanded

2011 3, Lk 241 - 241
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis Artikkel saadaval ainult pdf formaadis ...
Austatud lugeja!
Paul Varul
2011 3, Lk 169 - 169
Intensiivse õigusloome perioodil oli meie tähelepanu tervikuna suunatud Lääne poole, et uurida ja leida häid allikaid ning eeskujusid oma uute seaduste jaoks. See oli mõistetav ja põhjendatud, ei ole ju ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2011 2, Lk 89 - 89
Käesoleva Juridica enamik artikleid on vähemal või rohkemal määral seotud Riigikohtu praktikaga. Mõistetav, sest näime olevat jõudnud oma arengus ajastusse, kus ilma kõrgema kohtu lahendita polegi veel ...
Juridica uue kümnendi alguses
Peep Pruks
2011 1, Lk 78 - 83
Juridica toimetuskolleegiumi uuendatud koosseisu esimesel kokkusaamisel jaanuaris 2010 langetati otsus korraldada lugejaküsitlus. Küsimustiku koostamisel lähtuti varasemate analoogiliste ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2011 1, Lk 1 - 1
Tegevtoimetajana on mul heameel tuua sel korral teieni üks mõneti tavapäratul alusel kokku pandud Juridica – 2011. aasta juhatame sisse ajakirjanumbriga, mis on kokku pandud üksnes ja ainult toimetuskolleegiumi ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2010 10, Lk 725 - 725
Aastaring on täis saamas. Käes on hingetõmbe aeg ja subjektiivsete hinnangute aeg, aeg statistika tegemiseks tuleb hiljem. Milline siis oli see aasta ja see kümnend, mis 31. detsembril 2010 läbi saab? ...
Austatud lugeja!
Indrek Teder
2010 9, Lk 637 - 637
Käesolev Juridica number koosneb põhiliselt kirjutistest, mis pärinevad õiguskantsleri nõunike sulest. Teemadevalik võib esmapilgul tunduda nii haraline, et kaldudes absurdi valdkonda ning parafraseerides ...
Austatud lugeja!
Martin Hirvoja
2010 8, Lk 537 - 537
Juridica seekordses numbris on artiklid autoritelt, kes on ise olnud põhitegijad Justiitsministeeriumi poolt ettevõetud projektides. Mõni neist projektidest on saanud kehtiva õiguskorra osaks – näiteks ...
Austatud lugeja!
Paul Varul
2010 7, Lk 461 - 461
See Juridica number on pühendatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) äsjailmunud kommentaaridele ja siin käsitletakse tsiviilõiguse üldiseid, fundamentaalseid probleeme. Juridica on ajakiri, mis ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2010 6, Lk 385 - 385
See võis olla aastat viis tagasi suvel, kui istusin maakodu õuemurul ja koorisin kartuleid. Suvitajaid oli kohale tulnud rohkesti ja nii võttis see töö omajagu aega. Üks külaline tuli ligi, vaatas minu ...
Karistusõigus. Üldosa

2010 5, Lk 385 - 385
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis Artikkel saadaval ainult pdf formaadis ...
Hea lugeja!
Lauri Mälksoo
2010 5, Lk 313 - 313
Käesolev Juridica temaatiline number käsitleb olulisi riigiõiguse arengusuundi, mis puudutavad Eesti Vabariiki ja Euroopa lõimumist. Ühtlasi on tegemist Tartu Ülikooli õigusteaduskonna juurde moodustatud ...
«eelmine lehekülg  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  järgmine lehekülg»