Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2010 1, Lk 1 - 1
Eesti keeles on sõna „maastik“ võrdlemisi uus. Esmakordselt võtsid selle peisaaži ehk maastikumaali tähenduses kasutusele nooreestlased. Maastiku mõiste mõtlesid ...
Austatud lugeja!
Paul Varul
2009 10, Lk 665 - 665
Juridica käesolevat numbrit ilmestab eelkõige see, et siin on avaldatud kuus artiklit seitsmelt Vene Föderatsiooni tsiviilõigusteadlaselt. Nimetatud artiklite kirjutamise ja Juridicas ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2009 9, Lk 573 - 573
Ajaloost on teada, et orja hoidis kuritegu toime panemast hirm karistuse ees, aadlikku aga häbitunne ja teadmine, et kuriteoga rikuks ta ühiskonnas kehtivaid kõlblusnorme. Nii väitis mõni aeg tagasi ajalehes ...
Austatud lugeja!
Eerik Kergandberg
2009 8, Lk 481 - 481
Juridica käesoleva numbriga soovib Eesti Vabariigi Riigikohus tähistada oma 90 aasta juubelit ja tänada kõiki, kes on kaasa aidanud Riigikohtu arengule ning andnud oma kaebustega Riigikohtule võimaluse ...
Juura väljaanded

2009 8, Lk 573 - 573
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis Artikkel saadaval ainult pdf formaadis ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2009 7, Lk 409 - 409
Andra Pärsimägi märgib käesolevas Juridicas, et ajal, mil lepingulistes suhetes oleme mõistlikkuse ja heas usus toimimise nõudega hakanud harjuma, eeldatakse kohtupidamises liiga sageli, et nõudeõigus ...
Juura uued väljaanded

2009 7, Lk 481 - 481
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis Artikkel saadaval ainult pdf formaadis ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2009 6, Lk 337 - 337
Kaante vahele on saanud selleaastane nn üliõpilaste number. Sissejuhatuse teeb prof. Raul Narits, kes kirjutab õigusharidusest meie tänapäeva maailmas, sellele järgnevad kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2009 5, Lk 265 - 265
Eesti ühes kultusfilmis öeldu kohaselt on elu keeruline vaid siis, kui see ise keeruliseks elada. Kas seda mõtet saab parafraseerida ka üksikute elunähtuste kohta? Näiteks ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2009 4, Lk 205 - 205
Vähem kui kuu aja pärast peaks hakkama kehtima uus töölepingu seadus. Kaua tehtud, kuid kas ka kaunikene? Sellele küsimusele peaks muu hulgas saama vastuse käesolevast Juridica numbrist. Ilma liialdamata ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2009 3, Lk 141 - 141
Lugesin täna läbi mitmed aastakümme tagasi kirjutatud Juridica toimetaja veerud. Mõne puhul ei tabanud mind vähimgi äratundmine, teiste puhul meenus mitte ainult kirjapandu, vaid ka see, mis jäi lõplikust ...
«eelmine lehekülg  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  järgmine lehekülg»