Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Juura uued väljaanded

2009 2, Lk 141 - 141
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis Artikkel saadaval ainult pdf formaadis ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2009 2, Lk 65 - 65
Käesolev Juridica number algab artikliga, kus küsitakse õige õiguse järele. Silvia Kaugia nendib, et õigus on muutunud raha kõrval oluliseks majanduse ja ühiskonna poliitilise juhtimise instrumendiks. ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2009 1, Lk 1 - 1
Tervelt pooled artiklid siinses Juridica numbris alustavad teemaarendust küsimärgiga. Kaks artiklit küsivad „kas“, üks „kuidas“. Ka need artiklid, mille pealkirjas küsisõna ega küsimärki pole, teevad tegelikult ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2008 10, Lk 653 - 653
Aasta 2008 ongi läbi saanud. Järjekordne aastaring sai täis, 366 päeva möödus. Millegipärast teevad enamik meist kokkuvõtteid just aasta lõpus, mitte aga ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2008 9, Lk 581 - 581
„See keeruline Internet.“ Sellist pealkirja kannab siinses numbris sisalduv Anu Uritami artikkel. Ehkki pealkirjas on keeruliseks tituleeritud just mittejuriidiline nähtus, tabasin end ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2008 8, Lk 517 - 517
Selle aasta suvel tähistas professor Jaan Sootak oma 60. juubelit. Juubeli auks septembris Tartus toimunud teaduskonverentsi ettekanded, õigemini küll mõnede ettekannete pinnalt ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2008 7, Lk 441 - 441
Seekordne Juridica number koosneb taas kord väga erinevatel teemadel kirjutatud artiklitest. Anneli Albi mõtiskleb teemal, millised on Eesti õigusteadlaste võimalused globaalses õigusteaduse diskursuses ...
Juura uued väljaanded

2008 6, Lk 436 - 436
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis Artikkel saadaval ainult pdf formaadis ...
Austatud lugeja!
Paul Varul
2008 6, Lk 349 - 349
Seekordne Juridica on temaatiline ja pühendatud maksejõuetusõigusele. See on teine selleteemaline erinumber. Esimene Juridica pankrotiõigusele pühendatud erinumber ilmus ...
Raivo Vare stipendium

2008 5, Lk 349 - 349
Artikkel saadaval ainult pdf formaadisArtikkel saadaval ainult pdf formaadis ...
Simon Levini stipendium

2008 5, Lk 349 - 349
Artikkel saadaval ainult pdf formaadisArtikkel saadaval ainult pdf formaadis ...
«eelmine lehekülg  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  järgmine lehekülg»