Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Hea lugeja!
Raul Narits
2014 2, Lk 109 - 110
Ülikoolid on universaalsed integreeritud teadus-, arendus-, õppe- ja kultuuriasutused. Pole juhus, et ülikoolide eesmärkide seas nimetatakse teaduste arendamist esimesena. Õigupoolest just teaduspõhisus ...
Austatud lugeja!
Pirkka-Marja Põldvere, Ilona Nurmela
2014 1, Lk 1 - 1
Vaidluste kohtuvälise lahendamise meetodite (ingl k alternative dispute resolution mechanisms , ADR) all mõeldakse enamasti viise, mille abil saab vaidlusi lahendada väljaspool kohtuid: näiteks läbirääkimiste ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2013 10, Lk 697 - 697
Angelika Sarapuu ja professor Julia Laffranque käsitlevad siinses Juridica numbris põhjalikult mõistliku menetlusaja põhimõtet ja selle tagamise vajadust Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ...
Austatud lugeja!
Mari Ann Simovart
2013 9, Lk 621 - 621
Käes on viimased nädalad enne aasta lõppu – hardad rõõmupühad, perekondlik piparkoogipidu või heitlus, alistamaks kasvav töökoletis enne vana-aastaõhtut. Igal juhul väljub jõuluaeg tavapärasest rutiinist ...
Austatud lugeja!
Kai Härmand
2013 8, Lk 537 - 537
Ajakirja selle aasta esimese numbri toimetajaveerg ning sissejuhatav artikkel arutlesid Euroopa Liidu arengusuundade ning meie põhiseaduse suhestumise üle. Ei saa me üle ega ümber sellest ka aasta lõpus ...
Austatud lugeja!
Paul Varul
2013 7, Lk 441 - 441
1. detsembril 1993 jõustus asjaõigusseadus, esimene viiest Eesti uue tsiviilseadustiku osast. Eraõiguse arengu jaoks oli asjaõigusseadusel oluline tähendus. Olles suurel määral koostatud 1940. aasta tsiviilseadustiku ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2013 6, Lk 369 - 369
Juridica on jälle kord nende autorite päralt, kes on sel aastal lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Taas on ülikoolil põhjust uhkust tunda, sest need artiklid ei jää oma tasemelt millegi poolest ...
«eelmine lehekülg  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  järgmine lehekülg»