Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "hagi"

Tuvastushagide tagamine
Anton Filjajev
2003 5, Lk 320 - 329
...valitseva arusaama kohaselt ei ole võimalik tuvastushagi tagada, sest tuvastushagi kohta tehtavat kohtuotsust......tagada, sest tuvastushagi kohta tehtavat kohtuotsust ei saa sundkorras täita......kohtuotsust ei saa sundkorras täita. Ollakse seisukohal, et hagi tagamise abinõu saab kohaldada üksnes selliste hagide...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 4, Lk 181 - 186
...1996 5. peatükk. Kriminaalasjas menetletava tsiviilhagi läbivaatamata jätmise, menetluse peatamise, arutamise......jääb või jäetakse kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi läbi vaatamata jägmistel juhtudel: 1 kui kriminaalasja...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 2, Lk 65 - 72
...3. peatükk. Tsiviilhagi menetlemise kord kriminaalasjas KrMK § 41 lõige 1......kriminaalasjas KrMK § 41 lõige 1 sätestatab, et tsiviilhagi vaadatakse kohtus koos kriminaalasjaga läbi KrMK-s......tõdema, et võrreldes TsKS-s sätestatuga, on tsiviilhagi menetlemise kord KrMK-s reguleeritud ebapiisava põhjalikkuse...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 1, Lk 7 - 14
...instituudiks on olnud kriminaalasjas menetletav tsiviilhagi, sest mõjutatuna materiaalõiguse sisust on kriminaal-......paljude riikide kriminaalmentluse seadustikes tsiviilhagi instituut. Lähtudes aga asjaolust, et riigi ülesandeks...
«eelmine lehekülg  1  2