Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohus"

Riigikohtus
Anne Kalvi
1993 3, Lk 62 - 62
...Presidendi arvates jääb Riigikohtule tema riiklike kohustuste kõrval ka pedagoogiline kohustus - viia meie......riiklike kohustuste kõrval ka pedagoogiline kohustus - viia meie inimesed tagasi euroopalikku õigusteadvusse...
Kohtureformi sünnivalud
Rait Maruste
1993 1, Lk 3 - 4
...revideerimist vajab ka kassatsioonimenetlus (Riigikohus). Ettevalmistatud on eelnõu põhiseadusliku järelevalve kohtu......Halduskohtu ruumide küsimus. Nii Riigi- kui ringkonnakohus ei ole ainult kohtunikud, vaid ka kvalifitseeritud...
Kohtunikueetika reeglid
Keith Callow
1994 9, Lk 224 - 224
...väldiksid kõlvatust ja selle tekkimist, 3 täidaksid oma kohustusi erapooletult ja hoolsalt, 4 parandaksid õigussüsteemi......väldiksid kõlvatust ja selle tekkimist, 3 täidaksid oma kohustusi erapooletult ja hoolsalt, 4 parandaksid õigussüsteemi...
Eesti kohtunike käitumisreeglid

1994 9, Lk 226 - 227
...õigus otsustada inimeste elu ning vabaduste, õiguste, kohustuste ja vara üle, silmas pidades, et kohtu missiooniks......kohtunikud, endile järgmised käitumisreeglid ning kohustume avalikult neid täitma: Silmas pidades, et kohtunike...
Kohtureform - kas lõpu alguses või alguse lõpus?
Rait Maruste
1994 5, Lk 103 - 105
...istung Tartus. Alates 1. oktoobrist 1993. a. on Riigikohus jälle oma ajaloolises asukohas Tartus, olles praktiliselt......täidetud 14. Kohtunike ümbernimetamise käigus on Riigikohus leidnud ja esitanud Vabariigi Presidendile ametisse...
Riigikohtu loakogu
Peeter Vaher, Tiit Kollom
1994 5, Lk 106 - 107
...Riigikohus tegutseb koosseisus: 1 üldkogu; 2 põhiseaduslikkuse......nimetab loakogu esimehe Riigikohtu esimees. Riigikohus tegutseb koosseisus: 1 üldkogu; 2 põhiseaduslikkuse......protsessiosaline taotleda samuti nagu kassatsioonikaebuse puhul siis, kui kohus on kohaldanud vääralt materiaalõiguse normi või oluliselt...
Riigikohtu reglement

1994 5, Lk 120 - 125
...üldkogu istungil 4. mail 1994.a. I. ÜLDSÄTTED 1. Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, kes vaatab läbi......on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, kes vaatab läbi jõustunud kohtulahendeid kassatsiooni...
Kohtunikud

1994 5, Lk 126 - 127
...Tartu Ringkonnakohus Ago Kutsar Mati Kartau Henn Jõks Peeter Jerofejev Hele–Kai......Pärsimägi Tiit Lõhmus Viivi Sepp Tartu Ringkonnakohus Ago Kutsar Mati Kartau Henn Jõks Peeter Jerofejev Hele–Kai...
Tsiviilasja menetlus Riigikohtus
Jaano Odar
1994 2, Lk 45 - 46
...pädevus tsiviilasjades 1PS §-ga 146 kooskõlas mõistab kohus õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. PS §......kohtute hulgas. Kassatsiooni korras kontrollib Riigikohus ringkonnakohtu (apellatsioonikohtu) lahendit selle seadusele...
Alaealise kasvatuslikud mõjutusvahendid
Heldur Saarsoo
1995 10, Lk 428 - 429
...kriminaalkoodeks (edaspidi ENSV KrK). Sellest ajast võib kohus kuriteo toimepannud alaealise suhtes kohaldada kasvatuslikke......suhtes kohaldada kasvatuslikke mõjutusvahendeid. Seda juhul, kui kohus leiab, et alaealist saab mõjutada kriminaalkaristust kohaldamata...
Külas Saksamaa juristidel
Viive Varblas
1995 8, Lk 365 - 366
...siiski otstarbekas kehtestada uuesti kolmeastmeline kohus. Liidumaa territooriumil koosneb esimese astme kohus......Liidumaa territooriumil koosneb esimese astme kohus 30–40 töökohtust (Amtsgericht), millele järgneb 4...
Eesti kohtusüsteemi juhtimise korrastamise kava
Rait Maruste
1995 5, Lk 199 - 205
...halduskohtud moodustavad eripädevusega iseseisva süsteemi. Riigikohus täidab ka konstitutsioonikohtu funktsioone. Riigikohus......ka konstitutsioonikohtu funktsioone. Riigikohus kui riigi kõrgeim kohus on õigusriigile kohaselt nii õiguslikult...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»