Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "majandusalased süüteod"

Corpus Juris ja Eesti kriminaalõigus
Jaan Sootak
1999 4, Lk 176 - 184
1. Euroopa Ühenduse kriminaalõiguslik pädevus Euroopa Liidu rahandushuvide kaitset väljendava Corpus Juris’e (edaspidi CJ) väljatöötamisele on eelnenud pikk diskussioon selle üle, milliseid sanktsioone ...
«eelmine lehekülg  1  2