Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusemõistmine"

Kohtunikuõigusest Saksamaal
Eerik Kergandberg, Meris Sillaots
1993 3, Lk 58 - 59
Terminit „kohtunikuõigus“ kasutatakse saksa erialakirjanduses, esiteks, tähistamaks nende õigusnormide kogumit, millega reguleeritakse kohtukorraldust kogu riigis, kohtunike tööjaotust ja kohtusisest ...
Kohtuniku roll Ameerika õigussüsteemis
John Burke
1993 3, Lk 59 - 60
Ameerika Ühendriikides on üldlevinud arusaam, et kohtunik rakendab, tõlgendab ja loob õigust. Selline arusaam pärineb Inglise common law süsteemist, mis on teadu pärast omaks võetud ka Ameerika Ühendriikides ...
Kohtust
Peeter Jerofejev
1993 1, Lk 20 - 20
KAASUS 1. Peeter A. esitas hagi elamukooperatiivi (EK) TT vastu EK liikmeks astumise eelisõiguse tunnistamiseks seoses sellega, et tema isa oli EK liige ja pärandas kogu oma vara Peeter A.-le. EK ...
Kohtunikueetika reeglid
Keith Callow
1994 9, Lk 224 - 224
Kohtunikueetika reeglid on tegelikult kohtunike käitumisreeglite taastsiteerimine, mida nad ootavad nii endilt kui üksteiselt. Juristid, kohtumenetluses osalevad pooled ja kõik kodanikud võivad seega ...
Eesti kohtunike käitumisreeglid

1994 9, Lk 226 - 227
Silmas pidades, et kohtunike erapooletus, sõltumatus ja ausameelsus peavad õigusriigis olema tingimusteta tagatud, arvestades, et Eesti peab järgima maailmas välja kujunenud ausa õigusemõistmise põhimõtteid ...
Kohtupretsedendist
Rait Maruste
1994 5, Lk 116 - 117
Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab, et Riigikohus on kassatsioonikohus. Klassikaline (mitte nõukogude) kassatsiooni mudel tähendab lõpliku kohtuotsuse või määruse tühistamist asjaosalise kaebuse põhjal ...
Kas hääli peaks kaaluma või lugema?
Raul Narits
1994 3, Lk 66 - 68
(seoses iseseisva Eesti õiguskorra tekkelooga) „Hääli peaks kaaluma ja mitte lugema“ – nii on arvanud Schilleri „Demetriuse“ üks tegelastest. Draama esimeses vaatuses kuulutab vürst Sapieha Poola ...
Jurisprudentsi põhijoontest
Raul Narits
1995 9, Lk 378 - 380
Jurisprudents on vanim õigusteadus Õigusteadus on koguv mõiste. Ta koosneb sisult erinevatest, kuid samas lähedastest teadustest. Nendeks on õiguse filosoofia, õiguse ajalugu, jurisprudents ja õiguse ...
Kohtupretsedendist
Raul Narits
1995 9, Lk 380 - 382
I Probleem Viimasel ajal kohtab suhteliselt regulaarselt kirjasõnas ja vahetul suhtlemisel arvamust selle kohta, et Eesti õiguskord peaks seadustama pretsedendi. Sagedamini peetakse silmas kohtulahendile ...
Eesti kohtusüsteemi juhtimise korrastamise kava
Rait Maruste
1995 5, Lk 199 - 205
...„Tõeline õigusemõistmine on hea valitsuse kindlaim tugisammas“ (G. Washington......lõpule viidud kohtureformi esimene etapp. „Tõeline õigusemõistmine on hea valitsuse kindlaim tugisammas“ (G. Washington...
Kohus see on kohtunik...
Andra Pärsimägi
1996 8, Lk 391 - 396
...vaatab läbi, arutab ja otsustab tsiviilasju. Mis on õigusemõistmine? Vastamisel võtan aluseks prof Uluotsa sellekohase...... Asja teeb keerukamaks käibearusaam, mille kohaselt õigusemõistmine ja ka asja arutamine (läbivaatamine) tähendavad mingit...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»