Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "autoriõigus"

Disainlahenduste õiguskaitse probleeme
Jaak Ostrat
1996 5, Lk 232 - 236
...registreerimiseta, sarnaneb see (vähemalt väliselt) autoriõigusega pakutava kaitsega. Seega tuleb ka disainlahenduste......süütuse presumptsioon. 2. Disainlahenduste seaduse ja autoriõiguse seaduse vahekord Teoreetiliselt on probleem selles...
Lühiülevaade WIPO diplomaatilisest konverentsist 1996
Anne Kalvi
1997 1, Lk 2 - 3
...Organisatsiooni (WIPO) diplomaatiline konverents, kus käsitleti autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse aktuaalseid......arenguga. Konverentsi eesmärgiks oli kaasajastada autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rahvusvahelisi...
Piraatlus heliplaaditööstuses
Anne-Ly Hussar
1997 1, Lk 4 - 6
...originaalfonogrammi on kommertseesmärkidel kopeeritud ilma selle autoriõiguse ja autoriõigustega kaasnevate õiguste valdajate......autoriõiguse ja autoriõigustega kaasnevate õiguste valdajate (autorite ja produtsendi...
Eesti kirjastused ja Berni konventsioon
Anne Kalvi
1997 1, Lk 6 - 7
...Eesti esimene oma autoriõiguse seadus (RT 1992, 49, 615; I 1996, 49, 953, edaspidi......aastat. Kokkuvõte küsitlusest Eesti esimene oma autoriõiguse seadus (RT 1992, 49, 615; I 1996, 49, 953, edaspidi...
Autoritasude maksustamisest
Eero Johannes
1997 1, Lk 8 - 9
...Vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele (edaspidi AutÕS) (RT 1992, 49, 615) kuulub......määratakse kindlaks poolte kokkuleppel. Kuna autor on eeldatavalt autoriõigussuhte nõrgem pool, võidakse vastava õigusaktiga kehtestada...
Muusikateoste kasutamine ringhäälingujaamade poolt
Kalev Rattus
1997 1, Lk 9 - 11
.... Seejuures väljend „teose ülekandmine“ on pärit autoriõiguse seadusest (AutÕS), samas kui ringhäälinguseadus....... Seejuures väljend „teose ülekandmine“ on pärit autoriõiguse seadusest (AutÕS), samas kui ringhäälinguseadus...
Autoriõiguse komisjon
Kersti Paeveer
1997 1, Lk 20 - 21
...Autoriõiguse seaduse § 82 lõike 1 alusel võib autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise korral......ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise korral vaidluse ühe või......poole avalduse alusel lahendada kultuuriministeeriumi autoriõiguse komisjon poolte lepitamise teel. Autoriõiguse seaduse...
Autoriõiguse arengutendentsid
Maivi Ots
1997 1, Lk 22 - 25
...Eesti autoriõiguse seadus (AutÕS) (RT 1992, 26, 349) on suhteliselt uus......kaitseks ning tasakaalustamiseks. Sissejuhatus Eesti autoriõiguse seadus (AutÕS) (RT 1992, 26, 349) on suhteliselt uus...
Veebileheküljel linkide kasutamise õiguslikud aspektid
Mari Toomsoo
2000 10, Lk 678 - 685
...üldiselt Veebilehekülg kui tervik on käsitletav teosena autoriõiguse seaduse (RT 1992, 49, 615; 2000, 16, 109) § 4 tähenduses...... See tähendab, et veebilehekülje koostajal tekib autoriõigus veebileheküljele, kui see on originaalne, s.t kui...
«eelmine lehekülg  1  2  3