Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohus"

Teenistuslik järelevalve kohtunike üle
Gea Suumann
2006 3, Lk 183 - 192
...Põhiseaduse § 146 kohaselt mõistab õigust ainult kohus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust......kontrollimist raske lahutada õigusemõistmisest, mida kohus peab saama teha sõltumatult. Seetõttu peab järelevalvet...
Kohtu käsitlus ajakirjanduses
Aet Truu
2006 3, Lk 193 - 198
...ning organisatsiooniline ja institutsiooniline usaldus (kohus tervikuna on üks tüüpilisemaid institutsioonilise......olla eelkõige väärtuselised, võttes eelduseks, et kohus on aus ja õiglane. Sama tõendab ka Sztompka poolt...
Rahvusvahelise kohtu otsuse siseriiklikust täitmisest
Rait Maruste
2003 9, Lk 616 - 623
...organisatsioonidesse ja võtnud endale erinevaid lepingulisi kohustusi, sh kohustusi olla seotud rahvusvahelise jurisdiktsiooniga......rahvusvahelises jurisdiktsioonis osalemisega endale võetud kohustuste täitmiseks teha korrektiive nii kehtivas õigusdogmaatikas...
Tööstusomandi vaidluste kohtueelne lahendamine
Jaak Ostrat
2002 4, Lk 242 - 253
...tühistab, samuti analüüsitakse apellatsioonikomisjoni kohustuslikkuse nõude kehtestamise võimalusi. Lisaks peatutakse......selge, et taolise vaidluse lõpplahenduse peab andma kohus. Kuid arvestades tööstusomandi õiguskaitse spetsiifikat...
Riigikohtus
Anne Kalvi
1993 3, Lk 62 - 62
...Presidendi arvates jääb Riigikohtule tema riiklike kohustuste kõrval ka pedagoogiline kohustus - viia meie......riiklike kohustuste kõrval ka pedagoogiline kohustus - viia meie inimesed tagasi euroopalikku õigusteadvusse...
Kohtureformi sünnivalud
Rait Maruste
1993 1, Lk 3 - 4
...revideerimist vajab ka kassatsioonimenetlus (Riigikohus). Ettevalmistatud on eelnõu põhiseadusliku järelevalve kohtu......Halduskohtu ruumide küsimus. Nii Riigi- kui ringkonnakohus ei ole ainult kohtunikud, vaid ka kvalifitseeritud...
Kohtunikueetika reeglid
Keith Callow
1994 9, Lk 224 - 224
...väldiksid kõlvatust ja selle tekkimist, 3 täidaksid oma kohustusi erapooletult ja hoolsalt, 4 parandaksid õigussüsteemi......väldiksid kõlvatust ja selle tekkimist, 3 täidaksid oma kohustusi erapooletult ja hoolsalt, 4 parandaksid õigussüsteemi...
Eesti kohtunike käitumisreeglid

1994 9, Lk 226 - 227
...õigus otsustada inimeste elu ning vabaduste, õiguste, kohustuste ja vara üle, silmas pidades, et kohtu missiooniks......kohtunikud, endile järgmised käitumisreeglid ning kohustume avalikult neid täitma: Silmas pidades, et kohtunike...
Kohtureform - kas lõpu alguses või alguse lõpus?
Rait Maruste
1994 5, Lk 103 - 105
...istung Tartus. Alates 1. oktoobrist 1993. a. on Riigikohus jälle oma ajaloolises asukohas Tartus, olles praktiliselt......täidetud 14. Kohtunike ümbernimetamise käigus on Riigikohus leidnud ja esitanud Vabariigi Presidendile ametisse...
Riigikohtu loakogu
Peeter Vaher, Tiit Kollom
1994 5, Lk 106 - 107
...Riigikohus tegutseb koosseisus: 1 üldkogu; 2 põhiseaduslikkuse......nimetab loakogu esimehe Riigikohtu esimees. Riigikohus tegutseb koosseisus: 1 üldkogu; 2 põhiseaduslikkuse......protsessiosaline taotleda samuti nagu kassatsioonikaebuse puhul siis, kui kohus on kohaldanud vääralt materiaalõiguse normi või oluliselt...
Riigikohtu reglement

1994 5, Lk 120 - 125
...üldkogu istungil 4. mail 1994.a. I. ÜLDSÄTTED 1. Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, kes vaatab läbi......on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, kes vaatab läbi jõustunud kohtulahendeid kassatsiooni...
Kohtunikud

1994 5, Lk 126 - 127
...Tartu Ringkonnakohus Ago Kutsar Mati Kartau Henn Jõks Peeter Jerofejev Hele–Kai......Pärsimägi Tiit Lõhmus Viivi Sepp Tartu Ringkonnakohus Ago Kutsar Mati Kartau Henn Jõks Peeter Jerofejev Hele–Kai...
Tsiviilasja menetlus Riigikohtus
Jaano Odar
1994 2, Lk 45 - 46
...pädevus tsiviilasjades 1PS §-ga 146 kooskõlas mõistab kohus õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. PS §......kohtute hulgas. Kassatsiooni korras kontrollib Riigikohus ringkonnakohtu (apellatsioonikohtu) lahendit selle seadusele...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»