Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendamine kriminaalmenetluses"

Advokaadi ja kliendi usaldussuhe ja selle piirid
Uno Lõhmus
2007 9, Lk 608 - 618
Euroopa Ühenduste Kohtu 26. juuni 2007. a otsus käsitles advokaatide kohustust informeerida ametiasutusi asjaoludest, mis viitavad rahapesule. Advokaatide koostöökohustust ametivõimudega, sedakorda konkurentsiõiguse ...
Ajakirjandusvabadus ja allikakaitse
Kristjan Ots
2005 8, Lk 571 - 583
...ajakirjaniku mobiiltelefoni kõneeristuse võtmiseks kriminaalmenetluses piisab üksnes prokuröri loast, kusjuures jälitusasutustele......andmisest kriminaalkorras karistatav mitte ainult kriminaalmenetluses, vaid ka väärteomenetluses, samuti tsiviilkohtu-...
Kuriteo matkimisest. Kas riik võib provotseerida kuritegu?
Uno Lõhmus
2005 4, Lk 223 - 230
...hinnangust agent provocateur’i kasutamise lubatavusele kriminaalmenetluses. Nüüdisaegne õigusteooria ja -praktika kasutab agent......tema kaitsjal võimalus agenti küsitleda, mistõttu kriminaalmenetluses rikuti kohtualuse EIÕKonv artiklis 6 sätestatud õigust õiglasele...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»