Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendid"

Kohtuekspertiis ja kohtuekspertiisiseadus
Herbert Lindmäe
2002 2, Lk 89 - 95
Kohtuekspertiisi eesmärgid on menetlusvormist sõltumata kokkulangevad: tuvastada ekspertiisi vormis mitteõiguslikke eriteadmisi rakendades menetlusasjas tähtsaid asjaolusid ja aidata seeläbi kaasa menetlusülesannete ...
Tsiviilkohtumenetluse seadustikust
Jaano Odar
1998 10, Lk 490 - 494
Tsiviilkohtupidamise seadustik hakkas kehtima 15. septembril 1993. Juba enne tsiviilseadustiku üldosa seaduse vastuvõtmist 28. juunil 1994 oli üldosa seaduse ettevalmistamise käigus selge, et protsessiõiguse ...
«eelmine lehekülg  1  2