Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendid"

Apellatsioonimenetlus
Peeter Jerofejev
1994 2, Lk 41 - 45
...pole tehtud; lg. 2 kohaselt peab apellant ära märkima tõendid, millele ta kavatseb tugineda ja mida ta soovib iga......3 kohaselt lisatakse kaebusele need dokumentaalsed tõendid, mida esimese astme kohus ei esitanud koos nende...
Kohtuekspertiis ja kohtuekspertiisiseadus
Herbert Lindmäe
2002 2, Lk 89 - 95
Kohtuekspertiisi eesmärgid on menetlusvormist sõltumata kokkulangevad: tuvastada ekspertiisi vormis mitteõiguslikke eriteadmisi rakendades menetlusasjas tähtsaid asjaolusid ja aidata seeläbi kaasa menetlusülesannete ...
Tsiviilkohtumenetluse seadustikust
Jaano Odar
1998 10, Lk 490 - 494
Tsiviilkohtupidamise seadustik hakkas kehtima 15. septembril 1993. Juba enne tsiviilseadustiku üldosa seaduse vastuvõtmist 28. juunil 1994 oli üldosa seaduse ettevalmistamise käigus selge, et protsessiõiguse ...
«eelmine lehekülg  1  2