Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töölepingu lõpetamine"

Kohtuotsused vaidlustes töölepingu lõpetamise üle
Tiit Kollom
1994 6, Lk 146 - 148
...selle täitmine on omavahel lineaarses seoses. Vaidlustes töölepingu lõpetamise üle tööandja algatusel on võimalik esitada......muutmist. Samuti on võimalik mitte vaidlustada töölepingu lõpetamist, kuid nõuda vallandamise formuleeringu...
Kohtulahendid

1995 3, Lk 123 - 123
...Tsiviilasi nr. II–2/610 1994. a. Tööandja võib lõpetada töölepingu õpetajaga vääritu teo eest üksnes siis, kui on tõendatud......kasvatuse õpetajana. Keskkooli direktor lõpetas temaga töölepingu TLS § 86 p. 8 alusel seoses vääritu teo toimepanemisega...
Alaealine tööõigussuhetes
Heino Siigur
1995 2, Lk 39 - 43
...Töölepingu sõlmimine Alaealise tööõigussuhe tekib töölepingu alusel faktilise tööleasumise päevast. Töölepingu......isiklikult (TLS §29). Kellelgi ei ole õigust sõlmida töölepingut alaealise nimel või volitusel. Ka vaieldavaid küsimusi Töölepingu...
Tööinspektsioon selgitab tööseaduste rakendamist

1995 2, Lk 44 - 45
...TLS) § 20 lg.4 p. 1 kohaselt kantakse tööraamatusse töölepingu lõpetamise aluse formuleering viitega seaduse paragrahvile......andma tööraamatu dublikaadi ning tegema sinna kande töölepingu lõpetamise kohta ilma aluse formuleeringuta ning...
Töölepingu seadus vajab muutmist ja täiendamist
Inge-Maret Orgo
1997 4, Lk 172 - 177
...tööseadustiku kehtestamisel. Mõned muudatused on töölepingu seadusesse sisse viidud juba selle kehtivusaja jooksul......laadi. Arvestatavamad sisulised muudatused tehti töölepingu seadusesse 9. veebruaril 1993 osalise tööaja rakendamise...
Töölepingute üleminek teenuse üleandmisel. Euroopa Kohtu praktika
Merle Muda
2002 1, Lk 37 - 41
...Vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seadusele lähevad töölepingud üle ettevõtte või muu......seadusele lähevad töölepingud üle ettevõtte või muu struktuuriüksuse omandajale......veel pole.1. Sissejuhatus Vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seaduse*1 (TLS) §-le 6 ei lõpeta ettevõtte, asutuse...
Peamised tagatised töötajate koondamisel
Thea Treier
2001 1, Lk 57 - 70
... Tööandja algatusel töölepingu lõpetamine *1 võib olla tingitud kas töötajast mitteolenevatest......asjaoludel. Samas on piirdutud töötajate kaitsega töölepingu lõpetamisel koondamise tõttu, jättes välja töösuhte...
«eelmine lehekülg  1  2