Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tsiviilõiguste teostamine"

VI osa. Rakendussätted
Paul Varul
1994 8, Lk 205 - 205
Rakendussätete eesmärgiks on anda reeglid üleminekuks TsK-ilt TsS ÜS-ele. Keskne küsimus on uue seaduse sätete tagasiulatuva jõu probleem. Üldreegel on, et ÜS-l ei ole tagasiulatuvat jõudu, kui rakendussätetest ...
Tehingute tühisus ja kehtetus kohtupraktikas
Herbert Sepp
1996 10, Lk 522 - 524
...lepingupoolele antud lepingust taganemise õiguse teostamine. Lepingust taganemise õiguse teostamine on üheks......teostamine. Lepingust taganemise õiguse teostamine on üheks lepingulise kohustuse lõppemise aluseks...
«eelmine lehekülg  1  2