Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tsiviilkohtumenetluse üldmõisted ja printsiibid"

Kohtu selgitamiskohustus hagimenetluses
Indrek Soots
2011 5, Lk 323 - 332
...sajandit olnud oluliseks küsimuseks kohtu ja poolte roll tsiviilkohtumenetluse suunamisel. Ühteaegu on püütud leida tasakaalu poolte......kohtu aktiivsust rõhutama 1. jaanuaril 2006 jõustunud tsiviilkohtumenetluse seadustikuga. Kohtupraktika alustas sellele tähelepanu...
Praktilisi tähelepanekuid tsiviilprotsessimisest
Toomas Vaher
2005 3, Lk 167 - 169
...kahjustamata õigust õiglasele menetlusele. Seoses uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu väljatöötamisega on see teema jälle......päevakorral. Autori arvates sisaldab aga ka kehtiv tsiviilkohtumenetluse seadustik mitut kasutamata võimalust vähendada nii...
Tuvastushagide tagamine
Anton Filjajev
2003 5, Lk 320 - 329
...sundkorras täidetava kohtuotsuse tegemist. Eesti tsiviilkohtumenetluse normistiku ajaloolisi juuri, teiste riikide (eelkõige......võimatuse kontseptsiooni. 2. Hagi tagamise alus Eesti tsiviilkohtumenetluse seadustes Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi...
Mõningaid arenguid Eesti tsiviilkohtumenetluses
Jaano Odar
1994 5, Lk 108 - 109
...lähenemine kooskõlas TsKS § 3 lg. 2, mille kohaselt tsiviilkohtumenetluse ülesanne on tsiviilasja õige ja võimalikult kiire......Pankrotiseaduses on öeldud näiteks, et kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse üldpõhimõtteid niivõrd kui pankrotiseadusest ei tulene...
Tsiviilkohtupidamise seadustik
Jaano Odar
1994 2, Lk 34 - 37
...kaitseks avaldusega kohtusse pöörduda. Prokuröril ei ole tsiviilkohtumenetluses õigust teise isiku õiguste ja vabaduste kaitseks......režiimiga hoidlas. Üldsätete § 3 lg. 2 sätestab, et tsiviilkohtumenetluse ülesanne on tsiviilasja õige ja võimalikult kiire...
Apellatsioonimenetlus
Peeter Jerofejev
1994 2, Lk 41 - 45
1. Edasikaebamine ringkonnakohtusse 15. septembril 1993. a. uue TsKS-i jõustumisega rakendus kolmeastmeline kohtusüsteem, milles teise astmena tegutsevad apellatsioonikohtud - ringkonnakohtud. Eestis ...
Tsiviilasja menetlus Riigikohtus
Jaano Odar
1994 2, Lk 45 - 46
1. Riigikohtu pädevus tsiviilasjades 1PS §-ga 146 kooskõlas mõistab kohus õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. PS § 149 lg. 3 rõhutab Riigikohtu kui riigi kõrgeima kohtu ühte olulist funktsiooni ...
Kohus see on kohtunik...
Andra Pärsimägi
1996 8, Lk 391 - 396
...printsiip annab pooltele hegemoonia kohtu üle. Need printsiibid peaksid kindlustama poolte eraldatuse kohtust ja andma pooltele......Eesti Vabariigi Riigikohus ja 1920. aasta põhiseaduse printsiibid. – Õigus nr 2, 1920.14. Jura Novit Curia. – Õigus...
Tsiviilkohtumenetluse seadustikust
Jaano Odar
1998 10, Lk 490 - 494
...Samas tekkis ka formaalne probleem seoses sellega, et tsiviilkohtumenetluse seadustik kui menetlusseadus kujutab endast põhiseaduse......Samas tekkis ka formaalne probleem seoses sellega, et tsiviilkohtumenetluse seadustik kui menetlusseadus kujutab endast põhiseaduse...
«eelmine lehekülg  1  2