Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "varavastased süüteod"

Arvutikuritegude kvalifitseerimine
Tristan Ploom
2003 8, Lk 576 - 578
Artiklis juhitakse tähelepanu mõningatele puudustele arvutikuritegude süüteokoosseisude sõnastamisel karistusseadustikus, pakutakse tõlgendusi mõnede koosseisude mõistmisel ning lahendusi probleemidele ...
Ettevaatamatus – uuenev dogmaatikafiguur
Jaan Sootak
2003 2, Lk 92 - 106
F. Liszti psühholoogilise süüteomõiste järgi oli ettevaatamatus koos tahtlusega üks süüvorme, määratledes kergemeelsuse ja hooletusena teo subjektiivse omistamise alumise piiri. Psühholoogilise süümõiste ...
Telekommunikatsioonialased õigusrikkumised
Indrek Metusa
2002 5, Lk 312 - 320
Telekommunikatsioonialased õigusrikkumised hõlmavad telekommunikatsioonialaseid pettusi ja arvutikuritegusid, s.o õigusrikkumisi, mis on seotud telekommunikatsioonivõrkudega ja nendes liikuvate signaalidega ...
Kohtulahendid

1995 2, Lk 71 - 73
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus 10. jaanuarist 1995. a. R.U. süüdistusasjas KrK §78 lg. 2 järgi Kuritegeliku seisundi puhul, mis algas kriminaalseaduse eelmise redaktsiooni kehtimise ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»