Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "varavastased süüteod"

Kindlustuspettus
Jüri Press
1997 7, Lk 341 - 345
1. Kindlustuspettusest üldiselt Kindlustuspettus on sama vana kui kindlustus ise. Kindlustusandjad aktsepteerisid kaua aega kindlustuspettusi kui möödapääsmatut riskifaktorit majandustegevuses. See ...
Metsakuritegude kvalifitseerimisest
Aarne Sarjas, Jaan Sootak
1997 6, Lk 314 - 317
Mets kui asi Elu on rikkalikum kui kõige rikkam fantaasia. Kriminaalseaduse eriosa koosseisude ülesehitamisel kasutatav juriidiline loogika kirjutab aga seaduseandjale ette käigud, mis ei tarvitse alati ...
Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu
Enn Sarv
1999 2, Lk 92 - 100
Autori eesmärk on kirjeldada ja seletada Eestis kehtivat õigust. Nagu artiklist selgub, kuulub inimsusevastaste kuritegude toimepanijate hulka üsna palju okupatsiooniaegseid kollaborante ja neid tuleb ...
Corpus Juris ja Amsterdami leping
Barbara Huber
1999 4, Lk 168 - 176
1. Kelmused Euroopa Ühenduse vastu Võtan vaatluse alla kaks Euroopa Ühenduse praeguse hetke kaks suurt teemat: Corpus Juris (edaspidi CJ) ja Amsterdami leping (edaspidi AL). Mõlemat mainitud teemat ...
«eelmine lehekülg  1  2  3