Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusajalugu"

Õiget õigust otsimas
Marju Luts
1996 1, Lk 41 - 43
Eelmise aasta Juridicas nr 5 ilmus ülevaade õigusajaloolaste seminaridest 1995. aasta kevadsemestril. Ka sügisel käis Eesti õiguse ajaloo õppetoolis mitu külalist. Nende ettekannetest, samuti ühisest ...
19. sajandi õigusreform
Toomas Anepaio
1997 10, Lk 490 - 496
...rõhutud eestlaste ja baltisakslaste kui rõhujate õigusajalugu? Mõlemad sotsiaalsed grupid jäid siiski kuni 20.......Jakobson) [19, lk 40]. Siinkohal on sobilik lisada, et õigusajalugu võiks vähemalt omalt poolt hoiduda loomast müüte...
Hobusemüügist omandireformini
Toomas Anepaio
1997 6, Lk 288 - 294
...kogu seadusandlus, kohtupraktika ning õigusalane kirjandus. Eesti õigusajalugu ulatub seega üsna lähedastesse aegadesse, erinevalt Saksamaast......kogu seadusandlus, kohtupraktika ning õigusalane kirjandus. Eesti õigusajalugu ulatub seega üsna lähedastesse aegadesse, erinevalt Saksamaast...
Otto Tiefi valitsus. Eesti Vabariik A. D. 1944
Peeter Krall
1998 4, Lk 202 - 207
Saksa okupatsiooniaegse põrandaaluse Eesti Rahvuskomitee moodustamine ja tegutsemine, mille krooniks oli Eesti Vabariigi valitsuse moodustamine ja avalik väljakuulutamine Riigi Teatajas, oli loomulik lüli ...
Eesti õiguskord ja väärtusjurisprudents
Raul Narits
1998 1, Lk 2 - 6
Mul on au ja rõõm esineda Teie ees Eesti ülikooli 78. aastapäeva tähistamise käigus. Just 78 aastat tagasi loodi eestikeelne ja eestimeelne ülikool, mille struktuuri hulka kuulus Euroopa ülikoolide ...
Kohtud uue aastatuhande lävel
Uno Lõhmus
1999 1, Lk 10 - 12
Kaheksakümmend aastat on möödunud Eesti riigi ametiasutuste loomisest. Nende hulgas on justiitsministeerium üks tähtsamaid. Eesti oma kohtusüsteem on samas eas, kuid Riigikohtul kulub veel aasta, ...
Eesti õigussüsteemi taastamine
Paul Varul
1999 1, Lk 2 - 4
Olles pidamas justiitsministeeriumi 80-ndat aastapäeva, juubelisünnipäeva, kuna 80 aastat tagasi asutati kohtuministeerium, ja rääkides Eesti õigussüsteemi taastamisest, oleme omapärases olukorras, ...
Eksiilvalitsusest New Yorgi peakonsulaadini
Lauri Mälksoo
2000 6, Lk 385 - 394
Eesti Vabariigi kontinuiteet ja selle säilimise põhjused rahvusvahelises õiguskorras *1 1. Lühiülevaade Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse sünnist ja tegevusest 13. jaanuaril 2000 tähistati Tartus pidulikult ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4