Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kriminaalmenetluse üldmõisted ja printsiibid"

Plea-bargaining ja lihtmenetlus – kahe süsteemi võrdlus
Olavi Jaggo
1998 1, Lk 30 - 37
...suuri erinevusi. 2. Plea-kauplemine Olemus. USA kriminaalmenetluses on tavaline, et riik ja süüdistatav peavad otstarbekaks......suuri erinevusi. 2. Plea-kauplemine Olemus. USA kriminaalmenetluses on tavaline, et riik ja süüdistatav peavad otstarbekaks...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalprotsess
Jaan Ginter
1999 4, Lk 184 - 187
...Eesti põhiseaduse vahel; 2) konflikt CJ ja Eesti kriminaalmenetluse koodeksi vahel; 3) erinevate rahvusvaheliste ja......supranatsionaalsete instrumentide mõju rahvuslikele kriminaalmenetluse normidele. Corpus Juris ja põhiseadus Esmaseks...
Karistusseadustiku süüteomõiste ja deliktistruktuur
Jaan Sootak
2001 7, Lk 447 - 455
...Reform tervikuna teostub siiski alles pärast uue kriminaalmenetluse seadustiku vastuvõtmist. Materiaalõiguse reform on......Reform tervikuna teostub siiski alles pärast uue kriminaalmenetluse seadustiku vastuvõtmist. Materiaalõiguse reform on...
Väikeste süütegude menetlus: aus menetlus versus kokkuhoid
Andreas Kangur
2001 7, Lk 495 - 500
...õigusemõistmise olemusele lähemale tulla, on abiks kehtiva kriminaalmenetluse koodeksi § 12, mille kohaselt kriminaalasjades mõistab......kriminaalasjades mõistab õigust ainult kohus. Seega kriminaalmenetluses toimub õigusemõistmine ning see tohib seaduse kohaselt...
Riigikohtu lahend Eesti kriminaalmenetlusõiguse allikana
Meris Sillaots
2001 2, Lk 79 - 87
...Eestis võeti 13. mail 1998 vastu seadus, millega kriminaalmenetluse koodeksi §1 sõnastust täiendades loeti Riigikohtu......tähendus.Eestis võeti 13. mail 1998 vastu seadus, millega kriminaalmenetluse koodeksi §1 sõnastust täiendades loeti Riigikohtu...
Oportuniteedi- ehk otstarbekuse printsiip
Tristan Ploom
2000 6, Lk 369 - 376
...kuid kõik tehakse selleks, et vähendada kulutusi ja kriminaalmenetluse läbiviimise aega. Käesoleva artikli eesmärk on......menetluse alustamine on üldse vajalik. Otstarbekuse põhimõte võib kriminaalmenetluses toimida kolmel eri viisil: 1) kriminaalmenetluse...
Jehoova tunnistajate lapse arstide kriminaalasjast
Ants Nõmper
2000 4, Lk 212 - 223
...kriminaalvastutusele võtta StGB § 13 ja § 258a lõige 1 järgi (kriminaalmenetluse takistamine tegevusetusega ametiisiku poolt). 6......Legaliteediprintsiip ja selle rakendus Saksamaal Saksamaa kriminaalmenetluse koodeksi (Strafprozeordnung, StPO) a 152 lõige 2...
«eelmine lehekülg  1  2  3