Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendamine kriminaalmenetluses"

Kahju tekitaja süü presumptsioon
Janno Lahe
2002 1, Lk 30 - 36
...lisamisega deliktiõigusesse muutunud vaid fiktsiooniks. Süü tõendamine deliktiõiguses Nagu eespool märgitud, võib süü kui......selle õigusvastasust, võiks tasakaalustatuse huvides süü puudumise tõendamine jääda kostja kohustuseks. Siiski tuleb täheldada...
Geenitestide õiguslikust regulatsioonist
Ants Nõmper
2001 2, Lk 113 - 123
... 4. Geenitestid menetlusõiguses 4.1. Geenitestid kriminaalmenetluses 4.1.1. Kasutusala kaardistus Kriminaalmenetluses......kindlakstegemisel. Geenitesti tulemused omavad kriminaalmenetluses väga suurt tõendusjõudu. Samas tuleb arvestada, et...
Eeluurimiskohtunik kriminaalmenetluse seadustiku eelnõus
Meelis Eerik
2000 9, Lk 569 - 575
...menetlusosaliste õigusi, kohustusi ja töökorraldust uues kriminaalmenetluses. Käesoleva artikli eesmärk ongi tutvustada eeluurimiskohtuniku......menetlusosaliste õigusi, kohustusi ja töökorraldust uues kriminaalmenetluses. Käesoleva artikli eesmärk ongi tutvustada eeluurimiskohtuniku...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4