Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2011 10, Lk 717 - 717
2011. aasta viimane Juridica number on kokku pandud valdavalt sel aastal õigusteaduskonna lõpetanud noorte inimeste artiklitest. Loomulikult pidi toimetus tegema talle avaldamiseks esitatud artiklitest ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2011 9, Lk 637 - 637
Ma ei tea, kuidas on lood täna, kuid sel ajal kui mina oma koolihariduse sain, tuli õpilastel vähemalt kord aastas kirjutada kirjand sõja ja rahu teemal. Ehk siis: peaksin sellest teemast kirjutamisel ...
Austatud lugeja!
Norman Aas
2011 8, Lk 557 - 557
Kuulsa Saksa sotsioloogi Niklas Luhmanni menetlusteooria väidab, et ainuüksi kohtuotsuses sisalduvast tõest ja õigusest ei piisa, et kohtuotsusega rahule jääda. Otsus peab olema ka legitiimne, et kanda ...
Austatud lugeja!
Toomas Vaher
2011 7, Lk 485 - 485
Selles Juridica numbris on artiklite kirjutajateks advokaadid. Advokaadid, nagu ka kohtunikud ja notarid, on teatud mõttes õiguskorra stabiilsuse hoidjad, sest erinevalt parlamendi ja valitsuse liikmetest ...
Austatud lugeja!
Anne Saaber
2011 6, Lk 413 - 413
1. novembril 2011 möödub 18 aastat notariaadiseaduse jõustumisest, millega pandi alus Eesti notariaadi reformile. Käesoleva Juridica artiklitest on enamik seotud notarite tegevusega, hõlmates siiski vaid ...
Austatud lugeja!
Kristen Michal
2011 5, Lk 321 - 321
Allpoololev kirjutis on minu kui uue justiitsministri lühike sissejuhatus sellele, millised on Justiitsministeeriumi lähiaastate suunad. Minu hinnangul peaks õigusloome põhinema eeskätt eelneval analüüsil ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2011 4, Lk 241 - 241
Seekordse Juridica numbri tuuma moodustavad sügiseses Tartus 31. Eesti õigusteadlaste päevadel peetud ettekanded ja nende pinnalt kirjutatud artiklid. Mäletatavasti oli plenaaristungi teemaks Majandus/Õigus ...
Juura uued väljaanded

2011 3, Lk 241 - 241
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis Artikkel saadaval ainult pdf formaadis ...
Austatud lugeja!
Paul Varul
2011 3, Lk 169 - 169
Intensiivse õigusloome perioodil oli meie tähelepanu tervikuna suunatud Lääne poole, et uurida ja leida häid allikaid ning eeskujusid oma uute seaduste jaoks. See oli mõistetav ja põhjendatud, ei ole ju ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2011 2, Lk 89 - 89
Käesoleva Juridica enamik artikleid on vähemal või rohkemal määral seotud Riigikohtu praktikaga. Mõistetav, sest näime olevat jõudnud oma arengus ajastusse, kus ilma kõrgema kohtu lahendita polegi veel ...
Juridica uue kümnendi alguses
Peep Pruks
2011 1, Lk 78 - 83
Juridica toimetuskolleegiumi uuendatud koosseisu esimesel kokkusaamisel jaanuaris 2010 langetati otsus korraldada lugejaküsitlus. Küsimustiku koostamisel lähtuti varasemate analoogiliste ...
«eelmine lehekülg  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  järgmine lehekülg»