Menüü

Kokkuvõte

Õigus vabadusele ja turvalisusele pole küll tähtsaimad inimõigused, kuid kahtlemata põhjapanevad väärtused ja eeldused paljude teiste õiguste ja vabaduste kasutamiseks. Ka pole õigus vabadusele ja turvalisusele absoluutsed õigused. Konventsioon inimõiguste ja põhivabaduste kaitseks (edaspidi konventsioon) määrab kindlaks need juhud, millal vabaduse võtmine on lubatud, ja kaitseb isikut õigusevastase vabadusevõtmise eest.

Nüüd kus konventsioon on ratifitseeritud ja muutunud Eesti õigussüsteemi koostisosaks, väärib teadvustamist, kuidas riigis kehtivad õigusaktid haakuvad konventsiooniga, aga ka põhiseadusega. Peavad ju õigust kohaldavad asutused ja ametiisikud arvestama edaspidi ka konventsiooni sätete ja nende tõlgendustega, mis tulenevad Euroopa Inimõiguste Kohtu (edaspidi kohus) otsustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse