Menüü

Toimetuskolleegium

Toimetuskolleegiumi koosseisu kuuluvad:

Christian von BarOsnabrücki Ülikooli professor
Kai Härmand Justiitsministeeriumi õigusloome asekantsler
Eerik Kergandberg endine riigikohtunik
Irene Kull Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eraõiguse osakonna juhataja, tsiviilõiguse professor
Marju Luts-Sootak peatoimetaja, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna asedirektor teaduse alal, õiguse ajaloo professor
Kalle Merusk Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Lauri Mälksoo akadeemik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse osakonna juhataja, rahvusvahelise õiguse professor
Raul Narits Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professor
Erik Nerep Stockholmi Kõrgema Majanduskooli professor
Peep Pruks vastutav väljaandja, sihtasutuse Iuridicum juhatuse liige
Karin Sein Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eraõiguse osakonna juhataja asetäitja, tsiviilõiguse professor
Jaan Sootak Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Andres Vutt Tartu Ülikooli äriõiguse dotsent
Thomas WilhelmssonHelsingi Ülikooli emeriitprofessor