Menüü

Toimetuskolleegium

Toimetuskolleegiumi koosseisu kuuluvad:

Christian von BarOsnabrücki Ülikooli professor
Kai Härmand Justiitsministeeriumi õigusloome asekantsler
Eerik Kergandberg endine riigikohtunik
Irene Kull Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eraõiguse osakonna juhataja, tsiviilõiguse korraline professor
Marju Luts-Sootak peatoimetaja, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna asedirektor teaduse alal, õiguse ajaloo korraline professor
Kalle Merusk Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Lauri Mälksoo akadeemik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse osakonna juhataja, rahvusvahelise õiguse korraline professor
Raul Narits Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse korraline professor
Erik Nerep Stockholmi Kõrgema Majanduskooli professor
Peep Pruks vastutav väljaandja, sihtasutuse Iuridicum juhataja
Karin Sein Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eraõiguse osakonna juhataja asetäitja, tsiviilõiguse korraline professor
Jaan Sootak Tartu Ülikooli kriminaalõiguse korraline professor
Andres Vutt Tartu Ülikooli äriõiguse dotsent
Thomas WilhelmssonHelsingi Ülikooli õigusteaduskond, juhtiv uurija