Menüü

Toimetuskolleegium

Toimetuskolleegiumi koosseisu kuuluvad:

Christian von BarOsnabrücki Ülikooli professor
Eerik Kergandberg endine riigikohtunik
Irene Kull Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eraõiguse osakonna juhataja, tsiviilõiguse professor
Marju Luts-Sootak peatoimetaja, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna asedirektor teaduse alal, õiguse ajaloo professor
Heddi LutterusJustiitsministeeriumi asekantsler
Kalle Merusk Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Lauri Mälksoo akadeemik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse osakonna juhataja, rahvusvahelise õiguse professor
Raul Narits Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Erik Nerep Stockholmi Kõrgema Majanduskooli professor
Peep Pruks vastutav väljaandja, sihtasutuse Iuridicum juhatuse liige
Karin Sein Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eraõiguse osakonna juhataja asetäitja, tsiviilõiguse professor
Jaan Sootak Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Andres Vutt Tartu Ülikooli äriõiguse kaasprofessor
René Värk Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse kaasprofessor
Thomas WilhelmssonHelsingi Ülikooli emeriitprofessor