Menüü

Toimetuskolleegium

Toimetuskolleegiumisse kuuluvad:

Christian von BarOsnabrücki Ülikooli emeriitprofessor
Eerik Kergandberg endine riigikohtunik
Irene Kull Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eraõiguse osakonna juhataja, tsiviilõiguse professor
Marju Luts-Sootak peatoimetaja, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna asedirektor teaduse alal, õiguse ajaloo professor
Heddi LutterusJustiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler
Kalle Merusk Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Lauri Mälksoo akadeemik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse osakonna juhataja, rahvusvahelise õiguse professor
Raul Narits Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Erik Nerep Stockholmi Kõrgema Majanduskooli emeriitprofessor
Peep Pruks vastutav väljaandja, sihtasutuse Iuridicum juhatuse liige
Karin Sein Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor
Jaan Sootak Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Andres Vutt Tartu Ülikooli äriõiguse kaasprofessor
René Värk Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse kaasprofessor
Thomas WilhelmssonHelsingi Ülikooli emeriitprofessor