Menüü

Nõuded kaastööle

Üldnõuded

Kaastöö doc-, docx- või rtf-formaadis palume saata Juridica tegevtoimetajale Katrin Prükk´i e-posti aadressile: Katrin.Prykk@juridica.ee Autor peab olema valmis vajadusel esitama teksti ka pdf failivormingus või paberil, et kindlustada diakriitikute jt erimärkide edasiandmist õigel kujul. Kaardid, joonised jm graafilised lisad esitada eraldi failidena võimalusel vektorgraafikas või tiff-, png-, jpg-formaadis.

Juridica kaastöö maht (sh viited) on kuni 45 000 tähemärki koos tühikutega.

Artiklile tuleb lisada ingliskeelne sisukokkuvõte (1500-2000 tähemärki koos tühikutega).

Artikkel tuleb varustada 3-5 märksõnaga eesti ja inglise keeles, mis kajastavad autori arvates kõige täpsemini tema kirjutise sisu. Märksõnastamisel on abiks Eesti märksõnastik.

Osutus uurimuse toetaja(te)le esitatakse artikli lõpus.

Artikli lõppu lisatakse andmed autori kohta: ameti- ja töökoht, tegevusvaldkond, teaduskraad. Toimetus vajab autori kohta veel järgmisi andmeid, mida ei avaldata: isikukood, postiaadress, pangakonto number, telefoninumber, e-posti aadress.

Toimetuse toimetamisõigus, sh lühendamisõigus hõlmab kõiki toimetusele saadetud kaastöid, k.a tellitud kaastöid, kusjuures toimetaja teostab oma õigust koostöös autoriga.

Vormistamisnõuded

Juridica kasutab joonealust viitamissüsteemi (footnote). Joonealuses viites tuleb esitada:

  • viidatava teose autori initsiaal ja perekonnanimi;
  • viidatava allika pealkiri; artikli puhul lisaks artikli pealkirjale ka selle väljaande pealkiri, kus tekst ilmus;
  • raamatul või kogumikul märgitakse ära väljaandmiskoht, kirjastus ja ilmumisaasta, kogumikul ka koostaja või toimetaja. Kui viidatakse ainult kindlale leheküljele, ei ole tarvis ära märkida kogu artikli või teose osa alguse- ja lõpulehekülge, piisab selle lehekülje numbrist, millele viidatakse;
  • kui viidatav teos on ilmunud perioodilises väljaandes, märgitakse ära väljaande ilmumisaasta ja vajadusel ka number; ajalehtedel lisaks veel ilmumiskuupäev;
  • võrgumaterjalile viidates märgitakse ära kasutamise kuupäev.