Menüü

Kokkuvõte

Tsiviilkohtupidamise seadustik hakkas kehtima 15. septembril 1993. Juba enne tsiviilseadustiku üldosa seaduse vastuvõtmist 28. juunil 1994 oli üldosa seaduse ettevalmistamise käigus selge, et protsessiõiguse normid, mis reguleerivad esindust ja eriti juriidilise isiku esindust, ei hakka pärast tsiviilseadustiku üldosa seaduse kehtimahakkamist 1. septembrist 1994 enam normaalsel viisil tööle. Tegelikkuses hakatigi juriidilise isiku esinduse suhtes kohaldama üldosa seaduses juriidiliste isikute kohta sätestatut. Probleemi olemus oli selles, et üldosa seaduse juriidilise isiku käsitlus erines põhimõtteliselt senikehtinud nõukogulikust juriidilise isiku mõistest. Samas tekkis ka formaalne probleem seoses sellega, et tsiviilkohtumenetluse seadustik kui menetlusseadus kujutab endast põhiseaduse § 104 lõige 2 punkt 14 alusel konstitutsioonilist seadust, samal ajal kui tsiviilseadustiku üldosa seadus seda ei ole.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse