Menüü

Kokkuvõte

Armulise ja halastaja Allahi nimel!

Eessõna

Järsud muutused ühiskondlikus elus on andnud palju võimalusi objektiivsemaks lähenemiseks mitmesugustele õiguslikele, kultuurilistele ja usundilistele nähtustele.

Kõige muu kõrval nõuavad ka Šariaadi*1 suhtes väljakujunenud negatiivsed stereotüübid ümbermõtestamist, kuna senised teadmised võivad paljuski olla tingitud puudulikust ja pealiskaudsest tutvumisest moslemi õiguskultuuriga.

Tuntud Vene teadlase L. P. Sükijaineni arvates „teab üldsus liialt vähe islami ajaloost ja kõlbelistest väärtustest, kuid see-eest opereerib vabalt selliste terminitega nagu „islami fundamentalism“ ja „islami ekstremism“, käsitleb islamit kui verevalamise ja terrori sünonüümi,“ ja edasi, et „liiga palju ei ole mitte islamit, vaid võhiklikku suhtumist sellesse, selle primitiivset käsitlemist, sellega vulgaarselt ümberkäimist“ [23, lk 42].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse