Menüü

Kokkuvõte

1. oktoobril 2002 jõustus vandetõlgi seadus. Vandetõlk kinnitab enda tõlgitud dokumendi tõlke õigsust, teise isiku poolt tõlgitud dokumendi tõlke õigsust, eelnimetatud tõlgete ärakirjade õigsust ja tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust. Kuna vandetõlgi töö sisuks on tõlkimine ja tõlke adekvaatsuse üle otsustamine, siis peaksid sellesse ametisse püüdlejad olema parimad just selles valdkonnas.

Vandetõlgiks kandideerijate eksami esimene osa toimus 2002. aasta lõpus. Eksamineeritavad pidid tõlkima juriidilise sisuga tekste eesti keelest inglise keelde ja vastupidi ning toimetada juriidilist teksti. Artiklis tuuakse lugejani üldistus põhilistest puudustest, mis ilmnesid kirjalikes tõlketöödes (inglise-eesti ja eesti-inglise), ja näited tüüpilisematest vigadest. Analüüsides esinenud puudusi teevad autorid rea ettepanekuid vandetõlkide koolituse korraldamiseks Eestis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse