Menüü

Kokkuvõte

Eestis on eri liiki tegevuslube ligikaudu 130. Kas ettevõtlusvabaduse piiramine sellises ulatuses on avalikust huvi tulenevalt õigustatud ja milliseid avalikke huve sellisel viisil kaitstakse? Eri ministeeriumide valitsemisalades väljastatavaid põhilisi tegevuslube analüüsides otsitaksegi neile küsimustele artiklis vastuseid. Autor jõuab järeldusele, et nii mõnegi loa puhul pole tegevusloa nõue ajendatud avalikust huvist, vaid riigi eesmärgist omada ülevaadet teatud tegevusalal tegutsevate ettevõtjatest. Sellistel juhtudel võiks tegevusloa nõude asendada registreeringuga erinõuetega tegevusalal tegutsevate ettevõtjate riikliku registris, mis piirab ettevõtlusvabadust vähem ja on seega soovitava eesmärgiga rohkem proportsioonis. Teisena põhiteemana analüüsitaksegi artiklis elektroonilise tegevusloa rakendamisega seotud küsimusi. Lisaks peatutakse tegevuslubadega sätestatud piirangute õiguspärasuse probleemidel, millest teravaim on tegevuslubade regulatsiooni sätestamine seadusest madalamalseisvate aktidega ja administratsiooni väljumine talle antud volituste piirest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse