Menüü

Kokkuvõte

Artikkel annab ülevaate erakondade rahastamise põhimõtetest Eestis, lähtudes seejuures rahastamise allikate kolmikjaotusest: riiklik rahastamine, erakonna enda tulud ja erakonnavälised rahastamisallikad. Seejuures keskendutakse artiklis erakondade rahavajaduse ja rahaallikate piiramise, avalikkuse kontrolli ja riigipoolse järelevalve eri võimalustele kui vahenditele vähendada raha tähtsust poliitilise võimu jaotamisel. Seejuures selgitatakse nende võimaluste rakendamise positiivseid ja negatiivseid tagajärgi. Viidatakse ka probleemidele, miks üht või teist erakondade rahastamise piirangut ei pruugi olla poliitilistel põhjustel võimalik kehtestada. Samuti rõhutatakse vajadust kaaluda enne eri piirangute kehtestamist, kas väljapakutud reegleid oleks võimalik mõistliku kuluga täita ja täitmist mõõdukate kulutustega kontrollida.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse