Menüü

Kokkuvõte

Rahvusvaheline terrorism ja organiseeritud kuritegevus on uued väljakutsed, millega ohutõrjeõigus silmitsi seisab. Tendentsid kuritegevuses muudavad rõhuasetust klassikalise liberaalse õigusriigi politseiõiguselt preventiivriigi ohutõrjeõigusele. Ohutõrjele lisandub ohuennetus, mis tähendab, et ohutõrjeorganid peavad lisaks oma senistele ülesannetele tegelema ka kuritegevuse ennetamisega ja rakendama ennetavaid abinõusid tulevaste kuritegude väljaselgitamiseks. Õigusdogmaatiliselt osutavad need ülesandeid ettevaatusprintsiibi kasutuselevõtule ohutõrjeõiguses. Ettevaatusprintsiibi konkretiseerimine seaduses tähendab ohutõrjeõiguses seda, et politsei- ja korrakaitseorganitele tehakse ülesandeks tegeleda ennetava teabekogumisega ning antakse ohutõrjeorganitele vastavad volitused. Artiklis käsitletakse teabe kogumise ja töötlemise uusi meetmeid Saksamaal, seades rõhuasetuse nende meetmete kooskõlale õigusriigi põhimõttega. Eraldi leiab käsitlemist küsimus, millised on õigusriiklikud nõuded ohutõrjeõigusele preventiivriigis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse