Menüü

Kokkuvõte

Eestis kehtiv kriminaalmenetluse seadustik ei näe ette üldist erimenetlust alaealiste asjades; seadustikus on vaid mõningad üksikud erisätted. Seega on praeguse seaduse alusel alaealisele tagatud samad protsessuaalsed garantiid kui täiskasvanule, vaid teatud juhtudel on tagatud erikohtlemine. Ülekuulamise tulemusel kahtlustatavalt, tunnistajalt ja kannatanult saadud ütlused on aga kriminaalmenetlusõiguses üks olulisemaid tõendi liike, mistõttu tuleb eriti kohtueelne ülekuulamine läbi viia võimalikult professionaalselt. Laste ja täiskasvanute psüühika erineb suuresti. Seega kui laps puutub mingilgi põhjusel kokku kriminaalmenetlusega, tuleb temaga suhtlemisel arvestada terve rea erisustega, millele täiskasvanute puhul ei pea keskenduma. Mida väiksem laps, seda rohkem peab arvestama tema psüühika eripäraga.

Artiklis analüüsitakse mõningaid aspekte, mis seonduvad alaealiste ülekuulamisega kohtueelse kriminaalmenetluse staadiumis, sh alaealistele tagatud eriõigusi ning nende toimimise efektiivsust, pööratakse tähelepanu alaealiste ülekuulamise psühholoogilistele aspektidele ning võrreldakse Eesti alaealiste kriminaalmenetlusõiguse subjektide seisundit Saksa õigusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse