Menüü

Kokkuvõte

Terrorism ja üha hoogustuv võitlus selle vastu on teema, millest kuuleme ajakirjanduse vahendusel iga päev. Samas ei ole riigid tänaseni suutnud kokku leppida terrorismi täpses määratluses. Nõnda võideldakse hetkel tundmatuga, kelle nägu määratletakse päevapoliitilistest vajadustest lähtuvalt.

Selles võitluses pole Eesti jäänud kaugeltki kõrvalseisjaks. Samas on riigisiseselt jäänud terrorismiga seotud küsimused läbitöötamata. Karistusseadustikus sisalduv terrorismi koosseis ei arvesta muutustega, mis terrorismi regionaalse ja rahvusvahelise reguleerimise osas viimase poolesaja aasta jooksul on toimunud. Praegu kehtiva koosseisu piirjooned on üpris ähmased ning võimaldavad enda alla paigutada väga erinevat laadi tegusid.

Autor annab esmalt ülevaatliku pildi terrorismi tunnusjoontest, kohast ja kujunemisloost rahvusvahelises õigusruumis. Seejärel heidetakse põgus pilk terrorismi määratlustele ÜRO asjakohastes konventsioonides ning Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu õigusallikates, millest Eesti seadusandja olemasoleva regulatsiooni muutmisel peaks autori arvates juhinduma. Artikli viimane osa keskendub Eesti karistusõiguses kehtinud, kehtiva ja planeeritava terrorismi regulatsiooni analüüsile.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse