Menüü

Kokkuvõte

Avaliku teenistuse ümberkorraldamise teema on Eesti ühiskondlikus debatis kõlanud juba aastaid. Avaliku teenistuse seaduse eelnõu (SE 539) taaskordse väljalangemisega Riigikogu menetlusest koosseisu volituste lõppemise tõttu rauges see debatt mõneks ajaks. Arvestades siiski jätkuvat vajadust avaliku teenistuse seaduse (ATS) muutmise järele, uuritakse artiklis, millest kehtiva ATS alusel tekkinud kohtupraktika kõneleb. Artikli aluseks on Riigikohtu õigusteabe osakonnas valminud kohtupraktika analüüs „Distsiplinaarvaidlused avalikus teenistuses“.

Kohtupraktika analüüs näitab, et ATS s on tarvis distsiplinaarmenetluse sätteid olulisel määral täpsustada. Kohtupraktika on kohati ette näinud oluliselt rangemad nõuded, kui see tuleneb ATS st või ATS ja töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse koosmõjust (nt põhjendamisele ja ärakuulamisele), samuti karmistanud menetlusnõudeid, toonud sisse haldusõiguse üldpõhimõtete ja põhiõiguste kaitse kohaldamise. Autori arvates oleks aeg need nõuded ja põhimõtted süstematiseerida ning väljendada kehtivas õiguses selgemalt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse