Menüü

Kokkuvõte

1. novembril 2013 möödus 20 aastat notariaadiseaduse jõustumisest, millega pandi alus nüüdisaegse Eesti notariaadi loomisele. Selle aja jooksul on ühiskond ja õigus läbinud mitu edukat reformi. Kuigi enamik olulisemaid põhimõtteid on jäänud samaks, on arengu läbi teinud nii notarite kui ka Notarite Koja pädevus ning notarite tegevust reguleerivad seadused ja muud õigusaktid. Vaatamata sellele, et üldiselt on notari ametipidamise ja ametitoimingute tegemise kohta olemas põhjalikud reeglid ning vastavalt vajadusele nende muutmine põhjendatud, võib nende rohkust tagasivaates hinnates kohati tekkida küsimus, kas kõik muudatused on alati olnud piisavalt läbi mõeldud ja õigustatud ning kas soovitud eesmärke on õnnestunud saavutada.
Käesolevas artiklis antakse lühiülevaade notariaadiõiguse muudatuste olulisematest etappidest ning nende mõjudest viimase 20 aasta jooksul.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse