Menüü

Haldusvastutus ja linna-, valla- ning alevivolikogude õigused

Autor:
Number 1993/2
Lk 26-27

Kokkuvõte

Haldusõiguserikkumiste seadustiku kehtestamine 1. Augustist 1992.a. (RT, 1992, nr. 29, art. 396) tõi haldusvastutuse instituuti rea kontseptuaalseid muutusi. Muu hulgas sätestati põhimõte, mille järgi saab haldusvastutust kehtestada üksnes seadusega. Eeskirju aga, mille rikkumise eest nimetatud seadustikuga nähakse ette haldusvastutus, võivad anda Riigikogu, Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud ametiasutused, samuti linna-, valla- ja alevivolikogud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse