Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldustäitemenetlus ja -sund"

Eraõiguse normid avaliku korra osana
Illimar Pärnamägi
2016 6, Lk 388 - 400
Avaliku korra mõistet võib pidada üheks juriidiliseks lähtekohaks küsimusele, millistel juhtudel tuleb korrakaitseorganitel (sh politseil) astuda samme riikliku järelevalve vormis. Teoreetiliste õiguslike ...
Sunniraha kui kohustatud isiku sundimise vahend ja sunnivahend
Janar Jäätma
2015 10, Lk 720 - 734
...on möödunud rohkem kui 14 aastat. Teoorias peaks haldustäitemenetlus olema üks haldusõiguse enim rakendatavaid instituute haldusmenetluse......on möödunud rohkem kui 14 aastat. Teoorias peaks haldustäitemenetlus olema üks haldusõiguse enim rakendatavaid instituute...
Mootorsõiduki juhtimise keelud Eesti õiguses
Sten Lind
2005 1, Lk 45 - 52
Liiklusseadus sisaldab kolme instituuti, mille sisuks on mootorsõiduki juhtimise keelamine. Need on juhtimisõiguse peatamine, äravõtmine ja kehtetuks tunnistamine. Kuigi väiksemaid küsitavusi esineb ka ...
Põhiseaduse nõuded politseiõigusele
Holger Schwemer
2004 7, Lk 443 - 451
...sätestada politseiõiguses. Kohene sund on seevastu haldustäitemenetluse ­meede ja peab seetõttu olema ette nähtud haldustäiteõiguses......kõneleb – paralleelselt haldusmenetluse õigusega – haldustäitemenetluse eraldi sätestamise kasuks. Nii haldusmenetlus kui...
1  2  järgmine lehekülg»