Menüü

Kokkuvõte

Peamine reegel on - kinnisomand tekib kinnistusraamatusse kandmisega (kinnistamisega, § 118 lg. 1). Seaduses sätestatud juhtudel (näit. § 122 alusel) võib kinnisomand tekkida ka ilma kinnistusraamatusse kandmiseta, kuid omanik võib kinnisasja käsutada alles pärast kinnistamist (§ 118 lg. 2).

Seega on kinnisomandi tekkimise seisukohalt oluline pöörata tähelepanu kinnistusraamatu kohta käivatele, kannete tegemist sätestatavatele normidele (vt. kommentaare kinnistusraamatu kohta).

Põhiliseks kinnisomandi tekkimise viisiks on kinnisasja omandamine tehingu alusel. Oluline on vahetegu kahe tehingu - kinnisasja omandamise tehingu (§ 119) ja asjaõiguslepingu (§ 120) vahel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse