Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kinnisomand"

Kinnisasja koormamine ühisasjaõigustega
Rein Tiivel
2013 10, Lk 699 - 708
Kinnisasja saab koormata kõigi piiratud asjaõigustega, milleks on asjaõigusseaduses fikseeritud tüübipõhimõtte kohaselt (AÕS § 5 lg 1) servituut, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus ...
Kinnisomand
Paul Varul
1993 4, Lk 81 - 82
...Peamine reegel on - kinnisomand tekib kinnistusraamatusse kandmisega (kinnistamisega......Seaduses sätestatud juhtudel (näit. § 122 alusel) võib kinnisomand tekkida ka ilma kinnistusraamatusse kandmiseta, kuid...
Kinnisomandi ulatus maapõuele ja maavaradele
Hannes Veinla
1994 3, Lk 71 - 72
...teiselt poolt on mõeldud selle edasiarendamiseks kinnisomandi, eelkõige selle ulatuse ja kasutamise korra sätestamisel......et AS §-des127 ja 130 on üldjoontes defineeritud kinnisomandi ulatus maapõuele ja maavaradele, tuleb mitmed sellega seotud...
1