Menüü

Kokkuvõte

Varaliste õiguste kaks liiki on asjaõigused ja võlaõigused. AS-i sisuks on õigusnormid, mis sätestavad reeglid asjaõiguste kohta. Asjaõigusest võib rääkida kahes tähenduses - objektiivses ja subjektiivses mõttes. Objektiivne asjaõigus on tsiviilõiguse instituut, millega reguleeritakse subjektiivsete asjaõiguste tekkimist, sisu, üleandmist, lõppemist jne. AS ise on ka seega asjaõigus objektiivses tähenduses.

Subjektiivne asjaõigus on isikule kuuluv õigus, kas ise teatud viisil käituda (vallata, kasutada või käsutada oma või võõrast asja) või nõuda vastavat käitumist teistelt isikutelt (lubada oma asja kasutada, keelata mingit tegu asja suhtes vms.).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse