Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "asjaõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Isikliku kasutusõigusega seotud probleeme
Rein Tiivel
2012 1, Lk 31 - 41
...lepinguks vormistav notar ei arvesta pahatihti seda, et asjaõigused on absoluutsed õigused, mis kehtivad igaühe suhtes......silmas pidada ka kolmandate isikute huve, luues selleks asjaõiguses imperatiivsed normid. Autor rõhutab, et notari sõltumatust...
Sissejuhatus: üldised märkused asjaõigusest
Paul Varul
1993 4, Lk 70 - 71
...Varaliste õiguste kaks liiki on asjaõigused ja võlaõigused. AS-i sisuks on õigusnormid, mis......asja suhtes vms.). Varaliste õiguste kaks liiki on asjaõigused ja võlaõigused. AS-i sisuks on õigusnormid, mis...
Riigivaraseadusest tulenevaid probleeme
Peeter Kask
1995 7, Lk 292 - 295
Riigivaraseadus (edaspidi RVS, RT I 1995, 22, 327) võeti vastu Riigikogus 15. veebruaril 1995. a. ning see jõustus 20. märtsil 1995. a. (v.a. §-d 3; 10 lg.4; 17 lg.3; 22 lg.3 ja 32 lg.4). Vajadus ...
1