Menüü

Kokkuvõte

(Algus Juridica 1/1994, lk. 30)

Rootsi

Rootsis toimus peaaegu 20 aastat tagasi kõrgkoolireform, mis tagas süsteemi suurema sotsiaalse õigluse ja praktikaläheduse. Tsentraliseerimise kõrval oli reformi tulemuseks ka süsteemi „koolistumine“. Siiski saavutati kõrghariduse laiem kättesaadavus ja orientatsioon turumajandusele ehk ühiskonnalähedus.

Rootsis on haridus ja uurimistöönivoo paljudes valdkondades üldtunnustatult kõrge. 34 kõrgkoolis võib peaaegu kõike ― haigete hooldamisest kuni maailmaturu uurimiseni studeerida. Seega vastab kõrgkoolide spektrum nii ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja osalt kutsekoolide tähendusele. Stuudiumgi võib kesta ühest aastast kuni viie aastani ja veel kauemgi. Paljudes valdkondades on kohtade arv rangelt piiratud (numerus clausus): eelkõige meditsiinis, majandusteaduses, arhitektuuris.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse