Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusharidus"

Tehisintellekti mõjud õigusharidusele
Age Värv
2024 2, Lk 137 - 147
...ettevalmistamisel ning ilma kahtluseta on haridus, sealhulgas õigusharidus, üks selliseid valdkondi, mille puhul vajavad erinevad......ettevalmistamisel. Sealjuures on tehisintellekti mõjud õigushariduses mitmekihilised, hõlmates nii teadustööd, õppekavade...
Mõtteid ühtse juristieksami võimalikkusest
Viljar Peep
2022 4, Lk 231 - 235
...Juristide Liidu juhid. Pöördumise põhjuseks oli mure Eesti õigushariduse ja teaduse praeguse taseme ja tulevikuväljavaadete......põhjus olema. Põhjuseks oli pöördujate mure Eesti õigushariduse ja ‑teaduse praeguse taseme ja tulevikuväljavaadete...
Kes on jurist?
Madis Ernits
2022 4, Lk 242 - 259
...väljatöötamise kavatsus, mis võtab veel kord kokku õigushariduses valitseva olukorra ning sisaldab juristieksami regulatsiooni......Pilvingu ja Ene Andreseni mullusele analüüsile Eesti õigushariduse ja juristikutse probleemide ning võimalike lahenduste...
Saateks Stefan Koriothi artiklile
Andra Laurand, Madis Ernits
2022 4, Lk 260 - 262
...Eestis käivitus mullu õigushariduse reformi debatt uue hooga. Loodetavasti järgneb sellele......debatt uue hooga. Loodetavasti järgneb sellele Eesti õigushariduse mudeli põhjapanev reform. Enne seda oleks soovitatav...
Õigusharidus tänapäeva Saksamaal
Stefan Korioth, Kristina Prükk
2022 4, Lk 263 - 274
...Artikli eesmärk on anda ülevaade Saksamaa õigusharidusest. Esmalt annab autor kiire ülevaate süsteemi põhiomadustest...... sealhulgas professoriametit. Seitsmes osa hindab õigushariduse reformimise püüdlusi ning kaheksas osa on artikli...
Eesti õigusteadus 2019. aasta vaates
Marju Luts-Sootak
2019 6, Lk 391 - 397
...varem olemas, vt P. Järvelaid. Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu. Tallinn: Argo 2015. *3......andis välja ka mõned kogumikud juristiprofessiooni ja õigushariduse kohta, neist üks oli eestikeelne: Akadeemiline õigusharidus...
21. sajandi õigusharidus rahvusülikoolis
Age Värv
2019 6, Lk 398 - 406
...Emakeelse õigushariduse saja aasta täitumist tähistades on paslik heita pilk......saja aasta täitumist tähistades on paslik heita pilk õigushariduse hetkeolukorrale rahvusülikoolis ning võimalikele...
Õigushariduse teelahkmed. Aulakõne
Ants Nõmper
2019 6, Lk 407 - 414
...on Tartu Ülikooli õigusteaduskond kindlalt Eesti õigushariduse lipulaevaks, kuid nagu allpool selgitan, siis on......*10 ja seda veel vähemalt 20 aastat. 3. Eesti õigusharidus Euroopas Üks teine Tartu Ülikooli professor hoopis teisest...
Õigusalaste kirjatööde selgusest ja kergusest
Ülle Madise
2019 6, Lk 415 - 419
Osa inimesi miskipärast oletab, et asjatundlikult mõjub vaid segane, võõrsõnarohke ja targutav tekst. Sõnumi keeleliselt selge edastamise ning ilusa nüansi- ja sõnarikka eesti keele, mh käänete ja pöörete ...
Õigustõlge
Taivo Liivak
2013 9, Lk 691 - 693
...õigustõlkekursusi. Õigustõlke õppejõud on Eestis valdavalt õigushariduseta ja tuginevad tudengitele terminisoovituste jagamisel......siinmail väljakujunenud vastete eiramist. Eeltoodud põhjustel vajavad õigushariduseta tõlkijad usaldusväärsete terminite leidmiseks...
1  2  3  4  5  6  järgmine lehekülg»