Menüü

Riigikohtu reglement

Number 1994/5
Lk 120-125

Kokkuvõte

Vastu võetud
Riigikohtu üldkogu
istungil
4. mail 1994.a.

I. ÜLDSÄTTED

1. Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, kes vaatab läbi jõustunud kohtulahendeid kassatsiooni korras, samuti kohtulahendite teistmisavaldusi ja parandab kohtuvigu. Riigikohus on ka põhiseaduslikkuse järelevalve kohus.
Riigikohus asub Tartus, Lossi tn. 17. Riigikohtu esimehe üks abi töötab Tallinnas, Pärnu mnt. 7.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse