Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2023 3, Lk 193 - 193
Seekordne Juridica on kokku pandud Tartus, 6.–7. oktoobril 2022 toimunud 37. õigusteadlaste päevade ettekannete ja arutelude pinnalt. Nii on teemad lugejale tuttavad, kuid nagu Peeter Roosma on märkinud ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2023 2, Lk 105 - 105
Ajal, mil Uno Lõhmus kirjutab Juridicas otsedemokraatiast – rahvahääletusest ja rahvaalgatusest –, on just möödunud järjekordne esindusdemokraatia pidupäev – valimised. Sest nagu kirjutab Meelis Eerik ...
Saateks

2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 5 - 7
Valminud on kolmas riigiõiguse aastaraamat. Eelmise aastaraamatuga sarnane vormistus ja kujundus annab tunnistust, et oleme leidnud oma näo, millele on põhjust truuks jääda. Juba kolmanda köiteni jõudnud ...
Tiitel

2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 1 - 1
...
Impressum

2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 2 - 2
...
Autorid

2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 11 - 12
Marje Kiris (Allikmets) (sünd. 1989) on Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik, kirjutamise ajal õiguskantsleri nõunik. Madis Ernits (sünd. 1971) on Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, kirjutamise ajal ...
Jüri Jegorovi (1922‒2022) mälestuseks
Marju Luts-Sootak
2023 1, Lk 90 - 100
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna emeriitdotsent Jüri Jegorov lahkus oma suure juubeliaasta viimase päeva hakul. Aastatel 1947 kuni 1997 jõudis ta õpetada mitut põlvkonda Eesti juriste. Need on erakordsed ...
Juuraveeb 2023

2023 1, Lk 105 - 105
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Austatud lugeja!
Gaabriel Tavits
2023 1, Lk 1 - 1
Teaduspõhisel uurimisel on igas eluvaldkonnas täita väga oluline roll. Ilma teaduseta ei saa ülikoolis õppida ja õpetada. Akadeemilise hariduse lahutamatu osa on oskus omi seisukohti väljendada argumenteeritult ...
Põhiseaduse kommentaarid saavad täiendust
Uno Lõhmus
2022 9-10, Lk 761 - 762
7. novembril 2022 esitles Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital põhiseaduse kommentaare. Artiklis selgitatakse, miks on vaja põhiseaduse teist kommentaari ning mille poolest erinevad riigiõiguse ...
Juridica International.2023

2022 9-10, Lk 768 - 768
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Hea lugeja!
Andreas Kangur
2022 9-10, Lk 625 - 625
Karistusseadustik, mis 2002. aastal kehtima hakkas, on mõnikord saanud revolutsioonilise muudatuse tiitli. Meie karistusõigusdogmaatika joondati ümber, kasutusele tuli kolmeastmeline deliktistruktuur ja ...
Hea lugeja!
Priidu Pärna
2022 8, Lk 533 - 533
Oktoobri alguses Tartus toimunud juristide suurkogunemisel, 37. õigusteadlaste päevadel, leidis aset arutelu teemal õigusriigi taastamine aastatel 1992–2002. Oli põnev keskustelu 30 aastat tagasi toimunud ...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»