Menüü

Kokkuvõte

Abielu lõpeb abikaasa surmaga või abielu lahutamisega (PkS §26). PkS-s ei ole peetud vajalikuks varasema seaduse eeskujul sätestada, et abielu lõpeb ka ühe abikaasa surnuks kuulutamisega, sest see tuleneb otseselt TsS ÜS §31 lg.4. Nimetatud sätte kohaselt on isiku surnuks tunnistamisel samad õiguslikud tagajärjed kui tegeliku surma korral, kui seadusest ei tulene teisiti. Seega, jätnud erisused sätestamata, pidas seadusandja silmas, et üldnorm kehtib ka abielu lõppemise kohta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse