Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "abielu"

I osa. Abielu. 1. peatükk. Abielu sõlmimine
Edgar Salumaa
1995 1, Lk 2 - 2
...1. peatükk. Abielu sõlmimine PkS säilitab abielusuhete õigusliku reguleerimise senised põhimõtted......senised põhimõtted. Võrreldes APK–ga täiendab PkS abielu sõlmimise tingimusi ja muudab abielu sõlmimise korda...
5. peatükk. Abielu lõppemine
Malle Seppik
1995 1, Lk 4 - 5
...Abielu lõpeb abikaasa surmaga või abielu lahutamisega (PkS §26). PkS-s ei ole peetud vajalikuks......vajalikuks varasema seaduse eeskujul sätestada, et abielu lõpeb ka ühe abikaasa surnuks kuulutamisega, sest...
6. peatükk. Abielu kehtetus
Malle Seppik
1995 1, Lk 5 - 6
...ehtivas PkS-s on selgelt öeldud, et kohus tunnistab abielu kehtetuks üksnes selles seaduses sätestatud alustel......§33 lg.1), tehingu kehtetuse üldised alused ei ole abielu puhul seega kohaldatavad. Ka varasemas seaduses oli...
Arengud rahvusvahelises eraõiguses
Ilona Nurmela
2000 4, Lk 249 - 257
...valdkondades: 1) perekonnaõigus – põlvnemine, samasooliste „abielu“ ja sugu vahetanud inimeste abiellumisvõimalused......probleeme. Asendusemadussuhe võib tekkida olukorras, kus abielunaine mingil põhjusel last kanda või sünnitada ei...
1