Menüü

Kokkuvõte

Riigivara õigusliku režiimi käsitluse I osa ajakirjas „Juridica“ 10/96 piirdus põhiliselt püüdega orienteeruda seda režiimi määravate viimaste aastate õigusaktide ajalises ja mahulises kehtivusulatuses. Jätkame sama teema käsitlemist olulisemate praegu kehtivate õigusaktide sisulise külje vaagimisega.

Riigivaraseadus, üldmõisted

Alustame riigivaraseadusest (RT I 1995, 22, 327). Riigivaraseaduse ülesandeks, nii nagu see on fikseeritud §-s 1, on määrata kindlaks riigi omandis oleva vara (s.t riigivara) valitsejad ning riigivara valitsemise alused. Tegelikult on selle seaduse haare mõnevõrra laiem, riigivara valitseja ja riigivara valitsemise mõisted on aga tõepoolest selle seaduse põhimõisted.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse