Menüü

Kokkuvõte

Rääkides mõnest õiguslikust nähtusest, tuuakse tihti näiteid anglo-ameerika õigussüsteemist. Samas puudub paljudel meist terviklik ettekujutus selle süsteemi olemusest ja funktsioneerimisest. Käesolev artikkel püüab seda lünka pisut täita, andes lühiülevaate protsessist, kuidas sünnivad Ühendatud Kuningriigi seadused.

Kuigi common law süsteem ei erista avalikku ja eraõigust, jaguneb just Ühendatud Kuningriigi seadusandlus avalikuks ja privaatseadusandluseks. Selline terminite kokkulangevus on esmapilgul segadusttekitav. Tegelikult ei vasta Briti seadusandluse jagunemine kontinentaalsüsteemi sisemisele jaotumisele (avalik õigus ja tsiviilõigus), kuna Ühendatud Kuningriigi nn avalik seadusandlus hõlmab ka eraõigust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse