Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "seadusandlus"

Eesti õiguse Saksa päike
Marju Luts-Sootak
2023 6, Lk 439 - 442
...Seejuures tuleb lähtuda Eesti Vabariigi sõjaeelsest seadusandlusest (eelkõige tsiviilseadustiku 1940. a eelnõu vastavatest......rahvusvahelistest mudelseadustest, kust on meie kehtiv tsiviilseadusandlus päris ahnelt ahmanud. Eesti õiguse kujundamise tehnikat...
Poliitika ja õigus
Indrek Koolmeister
2020 3, Lk 159 - 162
Vaidlused poliitika ja õiguse vahekordade üle kord tõusevad, kord vajuvad. Ka pingelises olukorras võitluses pandeemiaga kerkivad riigi toimimise põhimõtted päevakajaliseks. Seda eriti meie konstitutsionalismi ...
Õigusemõistmine kriminaalasjades ja eetika
Kimmo Nuotio, Elina Elkind
2008 8, Lk 519 - 526
...inimesed jõudma uuele legitiimsuse tasandile, kus seadusandlus on n-ö self-legislation. Suveräänse rahva õigusriiki iseloomustab......õiguskord põhiõiguste süsteemi, mis leiab oma väljundi seadusandluses ja kohtupraktikas. Selline õiguskord areneb pidevalt...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»